Επιστημονική Ενημέρωση Ιατρών

Η Eurodiet δεν ξεχωρίζει μόνο για την παρασκευή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και για το παγκόσμιο δίκτυο αρκετών χιλιάδων επαγγελματιών υγείας, οι οποίοι, για περισσότερο από 20 χρόνια, αντιμετωπίζουν με επιτυχία την παχυσαρκία, τη μεγαλύτερη στις μέρες μας μη λοιμώδη παγκόσμια επιδημία. Τα εργαλεία που παρέχονται εδώ είναι καρπός αυτής της συνεργασίας και επιτρέπει στους Επαγγελματίες Υγείας την καλύτερη δυνατόν υποστήριξη των ασθενών τους. Έχουμε τρία διαφορετικά εργαλεία:

Diet Profiler

Diet Profiler

Πρόσβαση μόνο από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

Mental Profiler

Motivation Profiler

Πρόσβαση με εξουσιοδότηση που σας έχει δοθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.

Mental Profiler

Πρόσβαση με εξουσιοδότηση που σας έχει δοθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.