Αρχική » Κέντρο απορρήτου » Όροι Διαγωνισμών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ»

 

Ι. Αντικείμενο Διαγωνισμού

Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «EURODIET MED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», με έδρα την Αργυρούπολη, επί της οδού Κολοκοτρώνη, αρ.101, (εφεξής στο παρόν η «Διοργανώτρια»), όπως νόμιμα εκπροσωπείται, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου τον διαγωνισμό – προωθητική ενέργεια «ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓ. ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ» (καλούμενο εφεξής ο «Διαγωνισμός»), με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι») οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Διοργανώτριας www.eurodiet.gr, καθώς επίσης και στους επισήμους λογαριασμούς της Διοργανώτριας στο κοινωνικό δίκτυο Facebook (https://www.facebook.com/eurodiet.gr) και Instagram (https://www.instagram.com/eurodiet_med). Την διενέργεια του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης και διαχείρισης των διαδικτυακών εργαλείων, καθώς και το τεχνικό μέρος για την συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στο Διαγωνισμό επιμελείται εξ ολοκλήρου η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCARLET – AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» (εφεξής στο παρόν «η SCARLET AGENCY»), η οποία εδρεύει στο Γαλάτσι, επί της οδού Αετορράχης, αρ. 62.

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο διαγωνισμό  που διοργανώνει η Διοργανώτρια μέσω της σελίδας της https://www.facebook.com/eurodiet.gr στο Facebook και https://www.instagram.com/eurodiet_med στο Instagram και της διαδικασίας ανάδειξης των νικητών του διαγωνισμού.

ΙΙ. Όροι

 1. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Αττικής, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εξαιρούνται και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό τα στελέχη και οι εργαζόμενοι-συνεργάτες της Διοργανώτριας και της SCARLET AGENCY, των  καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεδεμένων με αυτές επιχειρήσεων, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού-ακύρωσης, σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού, για συμμετέχοντες οι οποίοι θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές. Οι αποκλεισθέντες θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

Η Διοργανώτρια έχει επίσης το δικαίωμα να αποκλείσει/ακυρώσει, κατά την απόλυτη κρίση της, οποιαδήποτε συμμετοχή, η οποία θεωρεί ότι αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής παρεμβολής, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

 1. Τρόπος συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό, δεν απαιτείται αγορά προϊόντος ή καταβολή οποιουδήποτε τιμήματος. Ο ενδιαφερόμενος να συμμετάσχει θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης του κοινωνικού δικτύου Facebook ή/και Instagram και να έχει επιλέξει το σχετικό σύνδεσμο «Μου Αρέσει» («like») ή «Ακολουθώ» («follow») στους επισήμους λογαριασμούς της Διοργανώτριας (https://www.facebook.com/eurodiet.gr και/ή https://www.instagram.com/eurodiet_med) αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού θα δημοσιευτεί ανάρτηση («post») στους λογαριασμούς της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram, στην οποία ο χρήστης απαντώντας στην ερώτηση «Ποιο είναι το καλύτερο δώρο που έχετε λάβει από τον/την σύντροφό σας;» σε σχόλιο («comment») θα πρέπει να κοινοποιήσει («tag») τον/την σύντροφό του. Τυχόν υβριστικά, προσβλητικά ή αντίθετα στο νόμο και τα χρηστά ήθη σχόλια δεν θα γίνονται δεκτά ούτε θα συνιστούν συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια διατηρεί κάθε δικαίωμα να διαγράφει, αποκρύπτει ή/και να μην δημοσιεύει αυτά.

Διευκρινίζεται ότι τα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Instagram δεν σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν το Διαγωνισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Κάθε σχόλιο («comment») σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελεί μια (1) συμμετοχή στην κλήρωση για το Δώρο σύμφωνα με τα οριζόμενα κατωτέρω υπό την παράγραφο 4. Η ανάρτηση σχολίου («comment») σύμφωνα με τα ανωτέρω συνιστά αποδοχή των παρόντων Όρων και δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία.

 1. Διάρκεια διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την Δευτέρα 14/02/2022 και ώρα Ελλάδος 11:00 (εφεξής η «Έναρξη») έως και την Κυριακή 20/02/2022 και ώρα Ελλάδος 23:59 (εφεξής η «Λήξη»).

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού,οι συμμετοχές δεν θα είναι πλέον δυνατές και τυχόν γενόμενες λογίζονται αυτοδικαίως άκυρες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο της Διοργανώτρια.

 1. Δώρα

Τα δώρα του διαγωνισμού (εφεξής τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο») είναι συνολικά δύο (2), ένα (1) για κάθε νικητή που θα προκύψει από τους συμμετέχοντες στο Facebook της Διοργανώτριας και Instagram της Διοργανώτριας.

Οι νικητές θα παραλάβουν τα δώρα αυτοπροσώπως και συνοδευόμενοι από ένα ακόμη πρόσωπο της επιλογής τους στην έδρα της Διοργανώτριας, σε ημέρα και ώρα που θα αυτοί θα συναποφασίσουν με τη Διοργανώτρια, μεταξύ Δευτέρας – Παρασκευής, και ωρών 09.00 – 17.00. Κατά την είσοδο στην έδρα της Διοργανώτριας είναι απαραίτητη η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή αρνητικού διαγνωστικού αποτελέσματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την είσοδο σε κλειστούς χώρους.

Κάθε νικητής κατά την επίσκεψή του (μεγίστης διάρκειας 2 ωρών) στην έδρα της Διοργανώτριας μαζί με το πρόσωπο της επιλογής του, θα λάβει το Δώρο το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1. Μια αναλυτική λιπομέτρηση από διαιτολόγο της Διοργανώτριας, με επεξήγηση των αποτελεσμάτων για το νικητή και ένα πρόσωπο της επιλογής του,
 2. Αναλυτική παρουσίαση για τη μέθοδο Eurodiet
 3. Έξι (6) προϊόντα Eurodiet από τη σειρά Evolution (2 τεμ. Τσιπς με γεύση κρέμας & κρεμμυδιών, 2 τεμ. Μπισκότα τύπου «petit beurre», 2 τεμ. Τραγανή μπάρα με γεύση καραμέλα)
 4. Ενδεικτικό διατροφικό πλάνο για 2 εβδομάδες

 

 1. Ανάδειξη νικητών

Την Τετάρτη 23/02 και μετά το πέρας της διάρκειας του διαγωνισμού και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του διαγωνισμού, θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση με τεχνικά μέσα, από την οποία θα προκύπτουν οι δύο (2) νικητές και δύο (2) αναπληρωματικοί νικητές. Η ως άνω ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιείται με τη χρήση του διαδικτυακού ηλεκτρονικού προγράμματος https://www.random.org/. Πληροφορίες για τους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου του εν λόγω προγράμματος, καθώς και για την εγκυρότητα/αξιοπιστία της ηλεκτρονικής κλήρωσης, είναι διαθέσιμες μέσω του random.org στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.random.org/faq/#S2.

Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων των διαγωνισμών δεν κοινοποιούνται στο εν λόγω πρόγραμμα.

Το ίδιο φυσικό πρόσωπο μπορεί να αναδειχθεί νικητής μία μόνο φορά για το διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να προσδιορίσει κατά την ελεύθερη κρίση της τα ειδικότερα επιμέρους χαρακτηριστικά των δώρων.

Τα δώρα είναι προσωπικά και οι νικητές των διαγωνισμών δεν έχουν δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Οι νικητές θα ανακοινωθούν σε σχετική ανάρτηση (μέσω stories) της Διοργανώτριας στις ως άνω σελίδες της στο Facebook και στο Instagram ενημερώνοντάς τους ότι κέρδισαν και παράλληλα ζητώντας τους μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) το πλήρες ονοματεπώνυμό τους, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και το ονοματεπώνυμο του προσώπου της επιλογής τους που θα κάνει χρήση του Δώρου.

Οι νικητές θα πρέπει να αποστείλουν τα παραπάνω στοιχεία τους, μέσω προσωπικού μηνύματος (direct message) στη Διοργανώτρια, εντός 48 ωρών από την στιγμή ανάρτησης των Νικητών στην αντίστοιχη σελίδα της Διοργανώτριας, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί τους η Διοργανώτρια και να καθορίσουν την ημέρα και την ώρα της επίσκεψής τους στην έδρα της.

Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με νικητή του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ώρα ανακοίνωσης/ενημέρωσής του με προσωπικό μήνυμα στο Facebook ή στο Instagram (ήτοι εάν ο νικητής δεν αποστείλει το προσωπικό μήνυμα επιβεβαίωσης στοιχείων, ούτε απαντήσει σε σχετικό μήνυμα της Διοργανώτριας), το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά κάθε δικαίωμά του επί του σχετικού δώρου και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωτής νικητής, ο οποίος ομοίως οφείλει να επικοινωνήσει εντός 48 ωρών από την ώρα αποστολής σε αυτόν σχετικού γραπτού μηνύματος με προσωπικό μήνυμα (direct message) στο Facebook ή στο Instagram της Διοργανώτριας.

 1. Περιορισμός ευθύνης

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το/α δώρο/α, την χρήση του δώρου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα στο/α Δώρο/α ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία και δεν υπέχει, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων ή/και του/ων νικητή/ών. Μετά την παρέλευση της διάρκειας του Διαγωνισμού και της διάθεσης του/ων Δώρου/ων, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων. O/οι νικητής/ές αναλαμβάνει/ουν αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα προκύψει και σχετίζεται αμέσως ή εμμέσως με το/α Δώρο/α.

Η Διοργανώτρια θα ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την διάθεση του συγκεκριμένου αριθμού των δώρων, όπως προβλέπεται στους ειδικότερους όρους του διαγωνισμού. Εφ’ όσον το σύνολο των δώρων του Διαγωνισμού διατεθεί, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται προς οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένων και των νικητών του Διαγωνισμού για παροχή πρόσθετου αριθμού δώρων, για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

Επιπρόσθετα, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι αδύνατη η λήψη και καταχώρηση της συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Ακόμη, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσβασιμότητα στις σελίδες της στο https://www.facebook.com/eurodiet.gr στο Facebook και https://www.instagram.com/eurodiet_med στο Instagram.

 1. Ανωτέρα βία

Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, λόγων ασφαλείας ή άλλων περιστάσεων εκτός της συνήθους πορείας των πραγμάτων και εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας, η Διοργανώτρια δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει το/α δώρο/α, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικού δώρου οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

 1. Δημοσιότητα

Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας:

www.eurodiet.gr.

 1. Προσωπικά δεδομένα

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό της είναι καίριας σημασίας για την Διοργανώτρια..

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στον κάθε συμμετέχοντα και τα οποία ο ίδιος ο συμμετέχων έχει παράσχει οικειοθελώς, συλλέγονται και διατηρούνται σε σχετικό αρχείο της Διοργανώτριας για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, οι οποίοι εκτίθενται κατωτέρω. Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο, σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά κατάλληλα, συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των επιδιωκόμενων σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί καταρχήν να περιηγηθεί στις σελίδες https://www.facebook.com/eurodiet.gr στο Facebook και https://www.instagram.com/eurodiet_med στο Instagram της Διοργανώτριας, χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία στη Διοργανώτρια.

Η Διοργανώτρια θα συλλέξει και επεξεργαστεί δεδομένα, μόνο εφ’ όσον κάποιο πρόσωπο συμμετάσχει στο διαγωνισμό της και αποκλειστικά για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης της διενέργειας του Διαγωνισμού, της ανάδειξης των νικητών του και της διάθεσης των δώρων αυτού.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων παρέχει στη Διοργανώτρια τα στοιχεία του λογαριασμού του (τα στοιχεία profile, π.χ. όνομα, φωτογραφία profile) στο Facebook και στο Instagram, καθώς και οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία του επιθυμεί ο ίδιος ο συμμετέχων, οικειοθελώς, μέσω σχετικού σχολίου (comment), το οποίο θα υποβάλλει κάτω από την ανάρτηση για το διαγωνισμό, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του διαγωνισμού.

Από τους νικητές, η Διοργανώτρια θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται επιπλέον προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, e-mail, διεύθυνση κλπ. για τον σκοπό της παράδοσης των δώρων.

Κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα ότι τα στοιχεία του λογαριασμού του (profile) στο Facebook και στο Instagram ή/και η φωτογραφία profile του ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από την Διοργανώτρια για τους σκοπούς του διαγωνισμού (π.χ. προβολή διαγωνισμού κλπ.).

Μετά την αποδοχή του/ων δώρων στον/ους νικητή/ές, οποιαδήποτε δεδομένα, προσωπικά ή μη των συμμετεχόντων και των νικητών του διαγωνισμού, θα καταστρέφονται, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, ο συμμετέχων δίδει ταυτόχρονα τη ρητή συγκατάθεσή του για την κατά τα ανωτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του.

Η Διοργανώτρια δεν χρησιμοποιεί τα δεδομένα που συλλέγει από τους συμμετέχοντες ή/και τους νικητές για άλλους σκοπούς, πέρα από τους παραπάνω αναφερόμενους.

Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια αποφασίσει να επεξεργαστεί περαιτέρω τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς από εκείνους για τους οποίους συλλέχθηκαν, πριν από την εν λόγω περαιτέρω επεξεργασία, η Διοργανώτρια θα παράσχει στους συμμετέχοντες κάθε απαραίτητη πληροφορία για τον σκοπό αυτόν και άλλες τυχόν αναγκαίες πληροφορίες, ζητώντας την ρητή συγκατάθεσή τους.

Ο συμμετέχων ή/και ο νικητής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων του, που έχει παράσχει μέσω της συμμετοχής του στο διαγωνισμό, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα μέσω προσωπικού μηνύματος στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συναίνεσή του, πριν από την ανάκλησή της.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Διοργανώτρια «EURODIET MED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ », Αργυρούπολη, Κολοκοτρώνη 101, τηλ. 210 9373020, e-mail info@eurodiet.gr.

Ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει ορισθεί νόμιμα από τoν Διοργανωτή, ο Διονύσης Βλάχος.

Επιπλέον, αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων είναι η μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «SCARLET-AGENCY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE», οδός Αετορράχης αρ. 62, 11146 Γαλάτσι, τηλ. 210 2222707, e-mail: scarlet@scarlet-agency.gr, η οποία έχει νόμιμα ορισθεί ως ο Εκτελών την Επεξεργασία των δεδομένων, και δεσμεύεται επίσης από τις οικείες διατάξεις.

Κάθε διαγωνισμός απαιτεί την συλλογή των ως άνω αναφερθέντων προσωπικών στοιχείων/δεδομένων, για την διενέργειά του, την ολοκλήρωση ανάδειξης των νικητών αυτού και, περαιτέρω, την παράδοση στους τελευταίους των αντίστοιχων δώρων.

Η εκ μέρους των συμμετεχόντων συμμετοχή και η εκ μέρους των νικητών αποστολή προσωπικού μηνύματος επιβεβαίωσης στοιχείων, σημαίνει ότι οι ίδιοι δίνουν την συγκατάθεσή τους, ώστε τα δεδομένα τους αυτά να επεξεργάζονται από τους ειδικώς εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, αποκλειστικά για τους συγκεκριμένους σκοπούς που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η Διοργανώτρια απαιτεί από τους υπαλλήλους της να παρέχουν στους συμμετέχοντες και νικητές το επίπεδο ασφαλείας των δεδομένων τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σε καμία περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν μπορεί να κοινοποιήσει σε άλλους τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών του διαγωνισμού, χωρίς την προηγούμενη δική τους ρητή συγκατάθεση.

Η Διοργανώτρια με κανέναν άλλο τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία/δεδομένα και τις πληροφορίες που του εμπιστεύονται οι συμμετέχοντες-νικητές του διαγωνισμού.

Εξαιρετικά, μπορεί να κοινοποιηθούν προσωπικά στοιχεία/δεδομένα συμμετεχόντων/περιηγητών, εφόσον τούτο επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), όπως συμπληρώνεται από την σχετική εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η Διοργανώτρια εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, ήτοι, ώστε να προστατεύσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων/νικητών από τυχαία ή ηθελημένη χειραγώγηση, απώλεια, καταστροφή, ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του συμμετέχοντος/νικητή, σε περίπτωση χρήσης των προσωπικών του δεδομένων, τα οποία ο ίδιος έχει δηλώσει σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο μέσω υπερσύνδεσης με την εφαρμογή ή ιστοσελίδα του τρίτου, μέσω των ιστοσελίδων της: https://www.facebook.com/eurodiet.gr και https://www.instagram.com/eurodiet_med. Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), οι συμμετέχοντες/νικητές έχουν τα εξής δικαιώματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων:

α. Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ενημερώνονται για τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας και να αποκτούν αντίγραφα των προσωπικών τους δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,

β. Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν τη διόρθωση ανακριβειών και λαθών στα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας,

γ. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν να διαγραφούν ή να πάψουν να χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία τηρούνται στα αρχεία της Διοργανώτριας, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

δ. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/νικητών και πάλι εφόσον συντρέχουν οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό,

ε. Δικαίωμα φορητότητας, δηλαδή δικαίωμα των συμμετεχόντων/νικητών να ζητήσουν από την Διοργανώτρια την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που τους αφορούν, στον οργανισμό που θα της υποδείξουν, εφόσον αυτά είναι τεχνικά δομημένα, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.

στ. Δικαίωμα εναντίωσης – αντίταξης, στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των χρηστών ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας.

Οι συμμετέχοντες/νικητές έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της αρμόδιας εποπτικής αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε κάθε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάζονται οι οικείες διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Για την Ελλάδα, η αρμόδια εποπτική αρχή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. κέντρο +30 210 6475600, fax +30 210 6475628, ιστότοπος: www.dpa.gr).

 1. Τροποποίηση Όρων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει/τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας το παρόν κείμενο, το οποίο έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της www.eurodiet.gr με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/τροποποίησης την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

Η Διοργανώτρια διατηρεί επίσης το δικαίωμα να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, καθώς και να μεταβάλλει τις ημερομηνίες συμμετοχής ή/και να ματαιώσει το διαγωνισμό, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας το γεγονός εγκαίρως στις σελίδες https://www.facebook.com/eurodiet.gr και https://www.instagram.com/eurodiet_med. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που, ενδεχομένως, ματαιωθεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του διαγωνισμού, ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η Διοργανώτρια δικαιούται επίσης να ακυρώσει οποτεδήποτε το διαγωνισμό, ολικά ή μερικά, ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ή να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, με άλλα ίσης αξίας, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, ή μετά την λήξη του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση.

 1. Εμπορικά σήματα-Πνευματική ιδιοκτησία

Οι σελίδες https://www.facebook.com/eurodiet.gr και https://www.instagram.com/eurodiet_med, καθώς και η ιστοσελίδα της είναι πνευματική δημιουργία της Διοργανώτριας και το περιεχόμενό τους προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση ή αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους των σελίδων επιτρέπεται μόνο για ιδιωτική χρήση και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα μεταβληθούν ή διαγραφούν τυχόν ενδείξεις, που επισημαίνουν την ύπαρξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε άλλη χρήση ή αναπαραγωγή απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση, παραποίηση, αναμετάδοση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει των σελίδων.

Όλα τα ονόματα προϊόντων που περιέχονται στις σελίδες της, η επωνυμία της Διοργανώτριας και των εταιριών με τις οποίες συνεργάζεται, τα σήματα και οι φωτογραφίες των προϊόντων και κάθε άλλο στοιχείο, λεκτικό ή εικαστικό, που διακρίνει προϊόντα ή παραγωγούς ή διανομείς προϊόντων προστατεύονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας και απαγορεύεται η χρήση τους με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια. Απαγορεύεται επίσης η με οποιονδήποτε τρόπο απομίμηση ή παραποίηση των εν λόγω διακριτικών γνωρισμάτων.

Η οποιαδήποτε παραβίαση επισύρει όλες τις συνέπειες της οικείας νομοθεσίας της προστασίας δικαιωμάτων της βιομηχανικής ιδιοκτησίας εν γένει.

 1. Εφαρμοστέο δίκαιο-Δωσιδικία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679. Για κάθε διαφορά η οποία ενδέχεται να προκύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και τους παρόντες όρους, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.