Το εργαλείο “κινητοποίησης”

Για να βοηθήσετε τους ασθενείς σας να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους, ένα από τα καλύτερα συμβουλευτικά εργαλεία σας παραμένει η Παιδεία. Ωστόσο, για να είναι η διδασκαλία σας αποτελεσματική, πρέπει να ανοίξουν “πόρτες” από μέσα, δηλαδή η διαδικασία της αλλαγής πρέπει να ξεκινήσει από τον ασθενή.

Η διαδικασία ξεκινά με την αξιολόγηση του επιπέδου κινήτρου του ασθενούς: σε ποιο στάδιο έχει φτάσει; Το δεύτερο βήμα είναι η ενίσχυση των συναισθημάτων αυτοεκτίμησης, για να ενισχυθεί το κίνητρό του στο επίπεδο απώλειας βάρους που ήδη έχει φτάσει. Η προσέγγιση αυτή έχει δύο βασικούς στόχους: την προώθηση μιας ταχείας εξέλιξης στο πλαίσιο της διακασίας αλλαγών και την ενίσχυση του αισθήματος της αυτο-εκτίμησης του ασθενή.

Η Eurodiet σας προσφέρει ένα εξειδικευμένο online σύστημα που βασίζεται σε επικυρωμένα ερωτηματολόγια, έτσι ώστε να μπορείται εύκολα να εντοπίσετε σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι ασθενείς σας, ποιος είναι ο βαθμός που εμπιστεύονται την ικανότητά τους να χάσουν βάρος και τον κίνδυνο της υποτροπής.

Πρακτικά εργαλεία επιλέγονται στη συνέχεια από το λογισμικό σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης του ασθενούς. Αυτά έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε τους συναισθηματικούς παράγοντες σε σχέση με την απώλεια βάρους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα ή για να ενημερωθείτε για την εκπαίδευση, επικοινωνείστε μαζί μας.